• head_banner

Detektering av jordsammansättning

 • Jord fyra parameter detektor

  Jord fyra parameter detektor

  Med integrerad strukturdesign och inbyggt SD-kort kan huvudenheten samla in flera parametrar som temperatur, fukt, salt, PH och liknande i den testade miljöjorden i realtid och ladda upp data med en nyckel.

 • FK-HF300 Specialdetektor för gödselnäring med hög precision

  FK-HF300 Specialdetektor för gödselnäring med hög precision

  Gödselmedel: totalt kväve, totalt fosfor, totalt kalium, nitratkväve, tillgängligt fosfor, tillgängligt kalium, surt hydrolyserat kväve, organiskt material, ammoniumkväve i kvävegödselmedel, nitratkväve, ureakväve, biuret, fosfor i fosfor i fosfor, vattensolfosfor fosforgödsel, kalium i kaliumgödsel, totalt kväve, totalt fosfor, totalt kalium i sammansatt gödselmedel Vattenlöslig humussyra (vittrad kol), vattenlöslig humussyra (brunkol), vattenlöslig humussyra (torv), fri humussyra ( väderbiten kol), fri humussyra (brunkol), fri humussyra (torv), totalt kväve, totalt fosfor, totalt kalium av vattenlösligt gödselmedel, totalt kväve, totalt fosfor, totalt kalium av bladgödsel, totalt kväve, totalt fosfor, totalt kalium av bladgödsel, totalt fosfor, totalt kalium av vattenlösligt gödselmedel Kväve (grumlighet), fosfor (grumlighet), kalium (grumlighet), ber.ium, magnesium, svavel, kisel, bor, järn, koppar, mangan, zink, klor, bly, arsenik, krom, kadmium och kvicksilver i vatten

  Grödor: Nitratkväve, gröda ammoniumkväve, gröda fosfor, gröda kalium, gröda kalcium, gröda magnesium, gröda svavel, gröda kisel, gröda bor, gröda järn, gröda koppar, gröda mangan, gröda zink, gröda klor

  Växt: växt totalt kväve, växt totalt fosfor, växt totalt kalium

 • FK-HT500 Näringsdetektor för jordgödsel på forskningsnivå

  FK-HT500 Näringsdetektor för jordgödsel på forskningsnivå

  Jordelement: markammoniumkväve, marktillgängligt fosfor, marktillgängligt kalium, marknitratkväve, markhydrolytiskt kväve, marktotalkväve, marktotalfosfor, marktotalkalium, markorganiskt material (Qiulin-metoden), markorganiskt material (lakningsmetod) , jordkalcium, jordmagnesium, jordsvavel, jordkisel, jordbor, jordjärn, jordkoppar, jordmangan, jordzink, jordklor, jordbly Jordarsenik, jordkrom, jordkrom och jordkvicksilver.

  Gödselelement: ammoniumkväve i kvävegödsel, nitratkväve i gödselmedel, ureakväve, biuret, fosfor i fosforgödsel, vattenlöslig fosfor i fosforgödsel, kalium i kaliumgödsel, totalt kväve i sammansatt fosforgödsel, totalt sammansatt gödselmedel kalium i sammansatt gödselmedel, totalt kväve i organiskt gödselmedel, totalt fosfor i organiskt gödselmedel, totalt kalium i organiskt gödselmedel, nitratkväve i organiskt gödselmedel, tillgängligt fosfor i organiskt gödselmedel, tillgängligt kalium i organiskt gödselmedel, surt hydrolyserat kväve i organiskt gödningsmedel, Vattenlöslig humussyra (vittrad kol), vattenlöslig humussyra (lignit), vattenlöslig humussyra (torv), fri humussyra (vittrad kol), fri humussyra (brunkol), fri humussyra (torv), totalt kväve, totalt fosfor, totalt kalium av vattenlösligt gödselmedel, totalt kväve, totalt fosfor, totalt kalium av foliargödsel, totalt kväve, totalt fosfor, totalt kalium av bladgödsel, totalt fosfor, totalt kalium av vattenlösligt gödningsmedel Kväve (grumlighet), fosfor (grumlighet), kalium (grumlighet), kalcium, magnesium, svavel, kisel, bor, järn, koppar, mangan, zink, klor, bly, arsenik, krom, kadmium och kvicksilver i vatten

  Växtens beståndsdelar: Nitratkväve från grödan, grödans ammoniumkväve, grödans fosfor, grödans kalium, grödans kalcium, grödans magnesium, grödans svavel, grödans kisel, grödans bor, gröda järn, grödan koppar, grödan mangan, grödan zink, grödan klor

  Växtelement: växt totalt kväve, växt totalt fosfor, växt totalt kalium

  Markmiljö: markfuktighet, marktemperatur, markens pH, markens salthalt

 • FK-HT300 Näringsdetektor för jordgödsel med hög precision för vetenskaplig forskning

  FK-HT300 Näringsdetektor för jordgödsel med hög precision för vetenskaplig forskning

  Jord: markammoniumkväve, marktillgänglig fosfor, marktillgängligt kalium, marknitratkväve, markhydrolytiskt kväve, mark totalt kväve, mark totalt fosfor, mark totalt kalium, mark organiskt material (Qiulin metoden), mark organiskt material (lakningsmetod), jordkalcium, jordmagnesium, jordsvavel, jordkisel, jordbor, jordjärn, jordkoppar, jordmangan, jordzink, jordklor, jordbly Jordarsenik, jordkrom, jordkrom, markkvicksilver, pH, salthalt och vatten innehåll.

  Gödselmedel: ammoniumkväve i kvävegödsel, nitratkväve i gödsel, ureakväve, biuret, fosfor i fosforgödsel, vattenlöslig fosfor i fosforgödsel, kalium i kaliumgödsel, totalt kväve i sammansatt gödselmedel, totalt sammansatt gödselmedel, kaliumgödsel. i sammansatt gödselmedel, totalt kväve i organiskt gödselmedel, totalt fosfor i organiskt gödselmedel, totalt kalium i organiskt gödselmedel, nitratkväve i organiskt gödselmedel, tillgängligt fosfor i organiskt gödselmedel, tillgängligt kalium i organiskt gödselmedel, surt hydrolyserbart kväve i organiskt gödselmedel, organiskt vatten löslig humussyra (vittrad kol), vattenlöslig humussyra (lignit), vattenlöslig humussyra (torv), fri humussyra (vittrad kol), fri humussyra (brunkol), fri humussyra (torv), totalt kväve , totalt fosfor, totalt kalium av vattenlösligt gödselmedel, totalt kväve, totalt fosfor, totalt kalium av bladverkjordgödselmedel, totalt kväve, totalt fosfor, totalt kalium av bladgödsel, totalt fosfor, totalt kalium av vattenlösligt gödselmedel Kväve (grumlighet), fosfor (grumlighet), kalium (grumlighet), kalcium, magnesium, svavel, kisel, bor, järn , koppar, mangan, zink, klor, bly, arsenik, krom, kadmium och kvicksilver i vatten

  Grödor: Nitratkväve, gröda ammoniumkväve, gröda fosfor, gröda kalium, gröda kalcium, gröda magnesium, gröda svavel, gröda kisel, gröda bor, gröda järn, gröda koppar, gröda mangan, gröda zink, gröda klor

  Växt: växt totalt kväve, växt totalt fosfor, växt totalt kalium

 • FK-HT200 Näringsdetektor för jordgödsel med hög precision

  FK-HT200 Näringsdetektor för jordgödsel med hög precision

  Jord: markammoniumkväve, marktillgänglig fosfor, marktillgängligt kalium, marknitratkväve, markhydrolytiskt kväve, mark totalt kväve, mark totalt fosfor, mark totalt kalium, mark organiskt material (Qiulin metoden), mark organiskt material (lakningsmetod), jordkalcium, jordmagnesium, jordsvavel, jordkisel, jordbor, jordjärn, jordkoppar, jordmangan, jordzink, jordklor, pH, salthalt vattenhalt.

  Gödselmedel: ammoniumkväve i kvävegödsel, nitratkväve i gödsel, ureakväve, biuret, fosfor i fosforgödsel, vattenlöslig fosfor i fosforgödsel, kalium i kaliumgödsel, totalt kväve i sammansatt gödselmedel, totalt sammansatt gödselmedel, kaliumgödsel. i sammansatt gödselmedel, totalt kväve i organiskt gödselmedel, totalt fosfor i organiskt gödselmedel, totalt kalium i organiskt gödselmedel, nitratkväve i organiskt gödselmedel, tillgängligt fosfor i organiskt gödselmedel, tillgängligt kalium i organiskt gödselmedel, surt hydrolyserbart kväve i organiskt gödselmedel, organiskt vatten löslig humussyra (vittrad kol), vattenlöslig humussyra (lignit), vattenlöslig humussyra (torv), fri humussyra (vittrad kol), fri humussyra (brunkol), fri humussyra (torv), totalt kväve , totalt fosfor, totalt kalium av vattenlösligt gödselmedel, totalt kväve, totalt fosfor, totalt kalium av bladverkjordgödselmedel, totalt kväve, totalt fosfor, totalt kalium av bladgödsel, totalt fosfor, totalt kalium av vattenlösligt gödselmedel Kväve (grumlighet), fosfor (grumlighet), kalium (grumlighet), kalcium, magnesium, svavel, kisel, bor, järn , koppar, mangan, zink och klor i vatten

  Grödor: Nitratkväve, gröda ammoniumkväve, gröda fosfor, gröda kalium, gröda kalcium, gröda magnesium, gröda svavel, gröda kisel, gröda bor, gröda järn, gröda koppar, gröda mangan, gröda zink, gröda klor

  Växt: växt totalt kväve, växt totalt fosfor, växt totalt kalium

 • FK-HT100 Jordnäringsdetektor med hög precision

  FK-HT100 Jordnäringsdetektor med hög precision

  Markammoniumkväve, marktillgängligt fosfor, marktillgängligt kalium, marknitratkväve, markhydrolytiskt kväve, marktotalkväve, marktotalfosfor, mark totalt kalium, markorganiskt material (Qiulin-metoden), markorganiskt material (lakningsmetod), markkalcium , jordmagnesium, jordsvavel, jordkisel, jordbor, jordjärn, jordkoppar, jordmangan, jordzink, jordklor, pH, salthalt och vattenhalt.

 • FK-CT20 Vetenskaplig jordnäringsdetektor

  FK-CT20 Vetenskaplig jordnäringsdetektor

  Mätobjekt

  Jord: ammoniumkväve, tillgängligt fosfor, tillgängligt kalium, organiskt material, alkalihydrolyserbart kväve, nitratkväve, totalt kväve, totalt fosfor, totalt kalium, tillgängligt kalcium, tillgängligt magnesium, tillgängligt svavel, tillgängligt järn, tillgängligt mangan, tillgängligt bor, tillgängligt zink , tillgänglig koppar, tillgängligt klor, tillgängligt kisel, pH, salthalt och vattenhalt;

  Gödsel: kväve, fosfor och kalium i enkel gödsel och sammansatt gödsel.Kväve, fosfor, kalium, humussyra, pH-värde, organiskt material, kalcium, magnesium, svavel, kisel, järn, mangan, bor, zink, koppar och klor i organisk gödsel och bladgödsel (sprutgödsel).

  Växt: N, P, K, CA, Mg, S, Si, Fe, Mn, B

 • FK-CT10 Vetenskaplig jordnäringsdetektor

  FK-CT10 Vetenskaplig jordnäringsdetektor

  Mätobjekt

  Jord: ammoniumkväve, tillgängligt fosfor, tillgängligt kalium, organiskt material, alkalihydrolyserbart kväve, nitratkväve, totalt kväve, totalt fosfor, totalt kalium, tillgängligt kalcium, tillgängligt magnesium, tillgängligt svavel, tillgängligt järn, tillgängligt mangan, tillgängligt bor, tillgängligt zink , tillgänglig koppar, tillgängligt klor, tillgängligt kisel, pH, salthalt och vattenhalt;

 • Omfattande uppsättning av manuell jordprovtagare FK-001

  Omfattande uppsättning av manuell jordprovtagare FK-001

  Denna utrustning kan användas för fältprovtagning av olika geologier och landformer.Den övergripande installationen och demonteringen av utrustningen är extremt enkel.Den speciella instrumentlådan gör det bekvämare att bära och undvika skador på jordprovtagaren av yttre kraft.

 • Roterande bensindriven jordprovtagare FK-QY02

  Roterande bensindriven jordprovtagare FK-QY02

  Introduktion:

  Detta instrument är en kraft- (bensin) jordprovtagare utvecklad av vår fabrik baserat på våra kunders åsikter, olika användares behov och marknadsundersökningar.Instrumentet drivs av en bensinmotor.Det är känt för att minska arbetskraften för personal som tar markprover kraftigt, och är snabbt och enkelt att ta prover.